Members

 
Investigator
Affiliation
Hsien-Yuan Lane
China Medical University Hospital
Kuan-Pin Su
Chin-Chuan Hung
Hao-Teng Chang
Hai-Guo Hwu
National Taiwan University Hospital
Shur-Fen Gau
Tzung-Jeng Hwang
Chen-Chung Liu
Chih-Min Liu
Yen-Kuang Yang National Cheng Kung University Hospital
San-Yuan Huang Tri-Service General Hospital
Yuan-Hwa Chou
Taipei Veteran General Hospital
Ya-Mei Bai
Cheng-Ta Li
Tsuo-Hung Lan
Taichung Veterans General Hospital
Yi-Ping Chuo
Ti Lu
Kaohsiung Veterans General Hospital
Chia-Yih Liu
Chang Gung Memorial Hospital-Linko
Chieh-Hsin Lin
Chang Gung Memorial Hospital-Kaohsiung
Mong-Liang Lu
Taipei Medical University-Wan Fang Hospital
Chau-Shoun Lee
Mackay Memorial Hospital, Taipei
Pinchen Yang
Kaohsiung Medical University Hospital
Peng-Wei Wan
Chin-Hung Chen
Chung Shan Medical University Hospital
Po-Chuan Ju
Nan-Yin Chiu
Changhua Christian Hospital;  
Lutung Christian Hospital
Fong-Gang Wang
Chen-ling Chang Kaohsiung Armed Forces General Hospital
Wei-Tsung Kao
For-Wey Lung
Taipei City Hospital Songde Branch
Shih-Ku Lin
Chih-Chiang Chiu
Ming-Chi Huang
Ching-Hua Lin
Kaohsiung Municipal Kai-Syuan Psychiatric Hospital
Shuai-Ting Lin
I-Chia Chien
Taoyuan Mental Hospital,
Ministry of Health and Welfare (MOHW), Executive Yuan
Wen-Chen Ouyang
Jianan Psychiatric Center, MOHW, Executive Yuan
Ying-Chieh Peng
Bali Psychiatric Center, MOHW, Executive Yuan
Tsung-Ming Hu
Yuli Veterans Hospital
Yue-Cune Chang
Tamkang University